Σαν σήμερα πριν 35 χρόνια

Helmepa – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

 "ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά σε θάλασσες και ακτές"


Ήταν σαν σήμερα, 4 Ιουνίου του 1982 στον Πειραιά, που υπογράφονταν η Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης "Να Σώσουμε τις Θάλασσες" με την εξής δήλωση:
"Εμείς, η Ελληνική Ναυτιλιακή Οικογένεια, που περιλαμβάνει πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές και πράκτορες, πλοιάρχους, αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής και πληρώματα, που αντιπροσωπεύει μια δραστηριότητα με ιστορία χιλιάδων χρόνων, με τη θέλησή μας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να εξαλείψουμε τη ρύπανση των θαλασσών που προέρχεται από τα πλοία".
Με τη Διακήρυξη αυτή γεννήθηκε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, HELMEPA, το όραμα του αείμνηστου Γιώργου Π. Λιβανού, να γίνουν οι Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες οι πρώτοι εθελοντές για την προστασία των θαλασσών του πλανήτη από τη ρύπανση.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνεται το συνεχώς μειούμενο ποσοστό ελλείψεων που εντοπίζονται στα πλοία μελών της HELMEPA στις επιθεωρήσεις, χάρη στις προσπάθειες εκείνων των ναυτικών και πλοιοκτητών που πιστεύουν στους σκοπούς της ένωσης που δημιούργησαν μαζί πριν 35 χρόνια. 
Οι εθελοντές-μέλη της HELMEPA ευχαριστούν όλους όσοι με κάθε τρόπο συμβάλλουν για να ακουστεί όσο πιο πλατιά γίνεται το κοινό μας μήνυμα:

"ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά σε θάλασσες και ακτές"