Συνέχεια απαγόρευσης απόπλου

Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση απόπλου στη γραμμή Λιμένας - Κεραμωτή και Πρίνος - Καβάλα