Δρομολόγια από 30/06/2014 εως 06/07/2014

 photo limenas_zpsb2cd95ff.jpg


 photo 28b98b3d-9b8c-468f-924f-b138f80c8b19_zpsea398753.jpg

 photo kiriakii_zpsab2e6ed4.jpg

Ξενοδοχεία στη Θάσο;  => http://track.clickbanner.com/SHlp