Δρομολόγια από 26 Μαΐου 2014

Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το φέρι ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ στις τοπικές γραμμές. Για 26 Μαΐου το βλέπουμε δύσκολα πάντως.
Δρομολόγια ισχύουν κανονικά αυτά που ίσχυαν μέχρι και σήμερα και πραγματοποιούνται μόνο από ΑΝΕΘ και Κοινοπραξία. Δείτε τους πίνακες στα δεξιά.

Ξενοδοχεία στη Θάσο;  => http://track.clickbanner.com/SHlp