Δρομολόγια Καθαράς Δευτέρας - Μαρτίου 2014

Την Καθαρά Δευτέρα ισχύουν κανονικά τα δρομολόγια που ισχύουν τις καθημερινές. 
Στην γραμμή Λιμένας - Κεραμωτή τα δρομολόγια ισχύουν μέχρι τις 16 Μαρτίου. 
Στην γραμμή Πρίνος - Καβάλα ισχύουν τα ίδια δρομολόγια έως και 31 Μαρτίου. 

Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα σας ενημερώσω.