Αλλαγές στα δρομολόγια από Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου

Αλλάζουν όλα τα δρομολόγια στις τοπικές γραμμές φέρι από Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να να δείτε στους πίνακες δεξιά σας ή
εδώ συγκεντρωτικά