48 ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ

Απεργούν οι  ναυτεργάτες των τοπικών γραμμών φέρυ  Πρίνου - Καβάλας και Κεραμωτής - Λιμένα Θάσου μετά το κάλεσμα της ΠΝΟ για πανελλαδική κινητοποίηση όλων των πληρωμάτων των πλοίων.
Η απεργία τους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 στις 06:00 το πρωί και θα λήξει το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 06:00 το πρωί.

ακολουθεί η ανακοίνωση του τοπικού συνδικάτου Ναυτεργατών ΚΑΒΑΛΑΣ


ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν.Καβάλας συμμετέχει στην Πανελλαδική 48ωρη Α Π Ε Ρ Γ Ι Α της Π.Ν.Ο. για όλες τις κατηγορίες πλοίων, από την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 στις 06:00 π.μ.

Διεκδικώντας κυρίως:

- Την άμεση ανάκληση του Σχεδίου Νόμου για την Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

- Την επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των Μνημονίων καθεστώς.

- Την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την εφαρμογή τους, καθώς και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

- Την συνέχιση της υποχρεωτικής δεκάμηνης δρομολόγησης των επιβατηγών πλοίων.

- Την μη μείωση των οργανικών συνθέσεων για την επάνδρωση των πλοίων.

- Την άμεση αντιμετώπιση της οξυμένης ανεργίας των Ελλήνων ναυτεργατών που φτάνει το 50%.

- Την άμεση εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών και αναδρομικών σε πληρώματα επιβατηγών πλοίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ