Δρομολόγια φέρυ Καβάλας Θάσου από 1 έως 24 Νοεμβρίου 2012


1-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012