Όχι των φορέων και της τοπικής κοινωνίας της Θάσου στην πανελλήνια Μοτοσυγκέντρωση

Αδυναμία συνεννόησης και αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής  για την συγκέντρωση είχε ως αποτέλεσμα η ΜΟΤΟΕ να αποφασίσει την διοργάνωση σε άλλη περιοχή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΟΤΟΕ η 31η Μοτοσυγκέντρωση θα γίνει στο χωριό Φιλιππαίοι του Νομού Γρεβενών από 30 Μαΐου - 4 Ιουνίου 2012.
πληροφορίες http://www.motoe.gr/

παράπονα για την μη διοργάνωση στη Θάσο εδώ =>