Δρομολόγια Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Τα δρομολόγια παραμένουν στην ουσία τα ίδια με τους δύο προηγούμενους μήνες. Υπάρχουν μόνο τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πρίνου - Καβάλας. Πριν το ταξίδι σας να τηλεφωνείτε στις ναυτιλιακές εταιρίες για επιβεβαίωση ή να συμβουλευτείτε τους πίνακες στα δεξιά σας.


Κατεβαστε τα δρομολογια του 2012