Γραμμή Πρίνου - Καβάλας

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα ισχύουν τα δρομολόγια της γραμμής Πρίνου Καβάλας. Για τις τυχόν αλλαγές μετά τις 25 του μήνα θα σας ενημερώσω με νέα ανάρτηση.