ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΛΑΙ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Το "Πλάι στο κύμα" βάζει πλοία μετά τις συναυλίες του Παπακωνσταντίνου και του Ρόκκου για την Θάσο!!! ξαναλέω... 29/07 και 31/07 πλοία επιστροφής μετά τις συναυλίες. Πείτε το σε όλο τον κόσμοο και ελάάάάάάάάτε!!!
Α!!! με το απόκομα του εισιτηρίου επιστρέφετε ΔΩΡΕΑΝ.πηγή