10% πιο φθηνά από 1η Ιουνίου τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (?)

Κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

αναδημοσίευση από ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κατατέθηκε στη βουλή για ψήφιση η τροπολογία για την κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων που βαρύνουν σήμερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο σχέδιο νόμου «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της ’μυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας».

Mε τις προτεινόμενες διατάξεις καταργούνται ορισμένα τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων, τα οποία έχουν επιβληθεί με διάφορα νομοθετήματα επί της τιμής του εισιτηρίου των επιβατών που μετακινούνται και των οχημάτων που μεταφέρονται με πλοία της ακτοπλοΐας. Ειδικότερα, καταργούνται:
- Τα ασφάλιστρα επιβατών και οχημάτων, που αποτελούσαν πόρους του Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων (Κ.Α.Ε.Ο.) και κάλυπταν τον κίνδυνο από ναυτικά ατυχήματα. Ήδη, όμως, με νεότερες διατάξεις, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ασφαλίζονται υποχρεωτικά για τον ίδιο κίνδυνο σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κατά συνέπεια οδηγούμαστε σε διπλή ασφάλιση επιβατών και οχημάτων και ως εκ τούτου σε διπλή χρέωση των εισιτήριων με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο κόστος μετακυλύετε από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες στον επιβάτη. Συνακόλουθα καταργούνται και οι διατάξεις με τις οποίες συστάθηκαν ο κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων και το Κ.Α.Ε.Ο.
- Τα αχθοφορικά δικαιώματα και
- τα δικαιώματα για διαφυγούσα αμοιβή εργατών, λόγω απώλειας εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε λιμένες.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, τα δύο τελευταία δικαιώματα διατηρούνται επί μακρό χρονικό διάστημα, χωρίς σήμερα να συντρέχει περίπτωση εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο θεσπίσθηκαν, στερούνται ανταποδοτικότητας και επιβαρύνουν την τιμή των εισιτηρίων με ποσά δυσαναλόγως μεγάλα προς τον αριθμό των προσώπων που τα καρπώνονται.
Η κατάργηση των πιο πάνω τελών και δικαιωμάτων θα συμβάλει στη μείωση της τιμής του εισιτηρίου και κατά συνέπεια στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, την τόνωση του κλάδου της ακτοπλοΐας, αλλά και την ενίσχυση της νησιωτικότητας και των τοπικών οικονομιών, καταλήγει η ανακοίνωση.