Απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας στο λιμάνι της Καβάλας

Με απόφαση του Κεντρικού  Λιμενάρχη Καβάλας απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος η ερασιτεχνική αλιεία με πετονιά και καλάμι από την ξηρά στη χερσαία ζώνη του λιμανιού
και πιο συγκεριμένα ανάμεσα στα σημεία Α-Κ, όπως αυτά εμφανίζονται στο
 σχεδιάγραμμα στο τέλος της ανάρτησης. (σε μεγάλη ανάλυση)
Η ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά (καλάμι ή πετονιά) επιτρέπεται στο χώρο που εμφανίζεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα, στην περιοχή όπου συνήθως δένουν τα κρουαζιερόπλοια.,χωρίς την είσοδο οχημάτων και δικύκλων στην περιοχή, χωρίς να παρεμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η πρόσδεση σκαφών και πλοίων και απαγορεύεται καθολικά η ερασιτεχνική αλιεία στις περιπτώσεις κατάπλου κρουαζιερόπλοιων ή λήψης ειδικών μέτρων από την Λιμενική Αρχή.
Ο Λιμενάρχης έλαβε αυτή την απαγορευτική απόφαση για την ερασιτεχνική αλιεία στο λιμάνι υπολογίζοντας τον γενικό κανονισμό του λιμανιού της Καβάλας, αποφάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 2006, τον Δεκέμβριο του 2009, την ανάγκη λήψης μέτρων για ορθή και ασφαλή κίνηση των φέρυ , την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και την ανάγκη λήψης μέτρων για λόγους ευταξίας και καθαριότητας του λιμάνι.