Δικαιώματα για τους επιβάτες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σε μια πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες .
Σημαντικά δικαιώματα για τους επιβάτες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προβλέπει η πρόταση Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της β΄ ανάγνωσης της διαδικασίας συναπόφασης. Στόχος της υπόψη Πρότασης Κανονισμού είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ιδίως των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία συνιστά μέρος της γενικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση των επιβατών, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς που έχουν επιλέξει για το ταξίδι τους. 

Ο υπόψη Κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

* επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών,
* επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση) σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών,
* αποζημίωση, μεταξύ 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου, σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης ή ματαίωσης του ταξιδιού,
* ανεξαρτήτως του αν θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ή όχι, οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωση ύψους 25% του εισιτηρίου τους στις εξής περιπτώσεις :

- για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας έως και 4 ωρών που καθυστερούν τουλάχιστον 1 ώρα,
- για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας 4-8 ωρών που καθυστερούν τουλάχιστον 2 ώρες,
- για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας 8-24 ωρών που καθυστερούν τουλάχιστον 3 ώρες,
- για ταξίδια προγραμματισμένης διάρκειας 24 ωρών και άνω που καθυστερούν τουλάχιστον 6 ώρες,

* εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο των ελάχιστων ορίων, οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωση που ισούται με το 50% του κόστους του εισιτηρίου τους. Η αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλεται σε μετρητά σε περίπτωση που το ζητά ο επιβάτης. Επιπλέον, εάν οι επιβάτες υποχρεωθούν λόγω της καθυστέρησης να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλλει έως και 80 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση (για έως και 3 διανυκτερεύσεις),

* η αναπηρία δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος για την απαγόρευση επιβίβασης. Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν βοήθεια στα λιμάνια στα άτομα με αναπηρία, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα έχει ειδοποιηθεί κατά την κράτηση του εισιτηρίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την επιβίβαση. Το ίδιο θα ισχύει και για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων,

* μη διακριτική μεταχείριση και παροχή ειδικής συνδρομής, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου, 

*χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα,

* ελάχιστους κανόνες πληροφόρησης όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και στη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων,

* δημιουργία από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών μηχανισμού διεκπεραίωσης των παραπόνων των επιβατών, 

* σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού.

Όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία, σημειώνεται ότι το εγκριθέν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κείμενο αναμένεται σύντομα να εξετασθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς του Συμβουλίου της Ε.Ε., και εν συνεχεία να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ε.Ε.

Οι κανόνες αυτοί θα τεθούν σε ισχύ το 2012. Όλα τα επιβατικά πλοία 12 επιβατών και άνω θα υπόκεινται στους κανονισμούς αυτούς, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως στις περιπτώσεις εκδρομών ή επισκέψεων σε αξιοθέατα. Οι επιβάτες των πλοίων θα έχουν περισσότερα δικαιώματα από όσα ισχύουν προς το παρόν για τους επιβάτες των αεροπλάνων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., καθώς δεν προβλέπεται αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων στις πτήσεις.


πηγή