Δικαιώματα επιβατών - έρχονται αλλαγές

Εγκρίθηκε η «Πρόταση Κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές», από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στόχος της υπόψη Πρότασης Κανονισμού είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ιδίως των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, συνιστά μέρος της γενικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση των επιβατών, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς που έχουν επιλέξει για το ταξίδι τους.

Ο υπόψη Κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών,

-επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση) σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών,

-αποζημίωση, μεταξύ 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου, σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης ή ματαίωσης του ταξιδιού,

-μη διακριτική μεταχείριση και παροχή ειδικής συνδρομής, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου,
χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα,
ελάχιστοι κανόνες πληροφόρησης όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και στη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους στους λιμενικού τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων·
δημιουργία από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών μηχανισμού διεκπεραίωσης των παραπόνων των επιβατών,
σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού.

Όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία, σημειώνεται, ότι το εγκριθέν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κειμένου, αναμένεται σύντομα να εξετασθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς του Συμβουλίου της Ε.Ε., και εν συνεχεία να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ε.Ε..


από το theseanation.gr