Θάλασσες σκουπίδια…

Λίστα των αποβλήτων που συχνότερα απορρίπτονται στη θάλασσα, τη διάρκεια ζωής τους, καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στα θαλάσσια οικοσυστήματα έδωσαν στη δημοσιότητα οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις WWF Hellas και Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

Σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις, τα στοιχεία για τα στερεά απόβλητα που απαντώνται στους ωκεανούς του κόσμου είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά:

-περίπου 28.750 κομμάτια πλαστικού που επιπλέουν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο των ωκεανών μας

-700.000 με 1.000.000 θαλασσοπούλια πεθαίνουν κάθε χρόνο, επειδή παγιδεύονται σε πλαστικά απόβλητα ή καταπίνουν διάφορα απόβλητα που βρίσκονται στη θάλασσα.

-8 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους πέφτουν καθημερινά  σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές και για την παγκόσμια οικονομία: μείωση του τουρισμού, λόγω της υποβάθμισης των ακτών και των θαλασσών, υλικές ζημιές για τα σκάφη, υψηλό κόστος για την αποκατάσταση της ρύπανσης στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον», υποστηρίζουν οι δύο ΜΚΟ, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με επιστημονικές μετρήσεις, τα κύρια αίτια της ρύπανσης στη θάλασσα είναι ανθρωπογενή.