Προστασία των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές

Βρυξέλλες

Αναδημοσίευση
Του ανταποκριτή
της Ναυτεμπορικής
Νίκου Μπέλλου


Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, καταβολή επιπλέον αποζημίωσης, διατροφή ή ακόμη και τα έξοδα διανυκτέρευσης, θα καταβάλλουν οι εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών στους επιβάτες πλοίων γραμμής και κρουαζιερόπλοιων σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου.


 Ο επίτροπος για τις Μεταφορές, Σιμ Κάλας σημειώνει ότι η νέα οδηγία θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η νέα κοινοτική οδηγία που εγκρίθηκε χθες από την ολομέλεια της Ευρωβουλής, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, αφορά και τα μικρά πλοία που μεταφέρουν πάνω από 12 επιβάτες.

Τα βασικά σημεία της νέας οδηγίας που θα τεθεί σε ισχύ από το 2012 , αφού προηγουμένως ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

- επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης πέραν των 90 λεπτών,

- χρηματική αποζημίωση που θα κυμαίνεται, ανάλογα με την καθυστέρηση, μεταξύ 25% και 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου,

- καταβολή εξόδων διανυκτέρευσης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ποσό καθορίζεται σε 80 ευρώ/διανυκτέρευση (με ανώτατο όριο τρεις διανυκτερεύσεις) ανά ταξιδιώτη και είναι επιπρόσθετο της αποζημίωσης ή της επιστροφής του εισιτηρίου.

Η Ευρωβουλή στη διάρκεια της συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. ενίσχυσε τις διατάξεις της οδηγίας για τους επιβάτες με αναπηρία, επιβάλλοντας την αρχή ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα αφαιρώντας του το δικαίωμα επιβίβασης.

Δωρεάν παροχή βοήθειας θα δίδεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε λιμάνια, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα ενημερώνεται εφόσον έχει γίνει κράτηση ή τουλάχιστον 48 ώρες προ επιβιβάσεως.

Κανόνες πληροφόρησης

Η κοινοτική νομοθεσία καθορίζει και τους κανόνες πληροφόρησης των επιβατών για τα δικαιώματά τους πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα συσταθεί επίσης από τους μεταφορείς ένας μηχανισμός εξέτασης των καταγγελιών των επιβατών, η λειτουργία του οποίου θα εποπτεύεται από ανεξάρτητη αρχή.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωβουλής και του Συμβουλίου για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, με τους ευρωβουλευτές να ζητούν επίσης χρηματική αποζημίωση ή δυνατότητα μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις καθυστερήσεων πέραν των δύο ωρών, καθώς και την αποζημίωση των επιβατών έως 1.800 ευρώ σε περίπτωση απώλειας αποσκευών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν απεριόριστη ευθύνη και υποχρέωση προκαταβολής εκ μέρους των μεταφορέων σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης οι μεταφορείς λεωφορείων και πούλμαν να παράσχουν στο προσωπικό τους την κατάλληλη κατάρτιση έτσι ώστε να βοηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ακόμα και να τα συνοδεύουν εφόσον κρίνεται αναγκαίο, χωρίς επιπλέον κόστος.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο για τις Μεταφορές, Σιμ Κάλας, ο οποίος χαιρέτισε τη χθεσινή απόφαση, η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλους τους ταξιδιώτες στο σύνολο της κοινοτικής επικράτειας. Ο Εσθονός επίτροπος εξέφρασε την ελπίδα ότι η προστασία των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών θα επεκταθεί σύντομα και για τους επιβάτες των λεωφορείων και πούλμαν.