ΑΛΛΑΓΈΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ

TA ΔPOMOΛOΓIA THΣ ΓPAMMHΣ ΚΑΒΆΛΑΣ - ΠΡΊΝΟΥ EXOYΝ ΑΛΛΆΞΕΙ. ΓIA ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΛΈΣΤΕ 25930 22318 ΚΑΙ 25930 22379. ΙΣΧΎΟΥΝ TA ΚΆΤΩΘΙ. AΠO ΠΡΊΝΟ ΓIA KABAΛA 07:15 ΚΑΙ 12:15 . AΠO KABAΛA ΓIA ΠΡΊΝΟ 09:00 ΚΑΙ 14:00. MEXPI TIΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2009