Απαραίτητα Έγγραφα Υγείας Covid-19 για την επιβίβασή σας στα φέρι για Θάσο

                                                        

από τις 5 Noεμβρίου 2021

 Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Θάσο από 4 ετών και πάνω, οφείλουν να έχουν μαζί τους σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή:

- Πιστοποιητικό Εμβολιασμού (πλήρης εμβολιασμός συν πάροδο 14 ημερών) ή

- Αρνητικό αποτέλεσμα PCR Test 72 ωρών ή

- Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ωρών ή

- Βεβαίωση νόσησης ένα μήνα μετά τη νόσηση και έως έξι μήνες.

- Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

- Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύναται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την επιστροφή από το νησί της Θάσου (προς Κεραμωτή και Καβάλα). 

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και εφαρμόζεται σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού, δηλαδή στην επιβίβαση, το ταξίδι και την αποβίβαση.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου) επιδεικνύονται από τους ταξιδιώτες συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς αυτά, κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους και πριν την επιβίβασή τους στα ως άνω μέσα μεταφοράς, από το προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας/εταιρίας ή από προσωπικό εταιριών φύλαξης (security).